Menu


File:Aryballos owl Louvre CA1737.jpg - Wikimedia Commons

Danaidernes kar

Uddrag af min debatbog Rigdom Uden Arbejde

For mig at se giver myten om danaidernes kar et foruroligende overblik over arbejdsmarkedet og nationaløkonomien:
 
Karret findes i underverdenen og fyldes af danaiderne. Disse stakkels skæbner er som straf for en gammel forbrydelse af de ubarmhjertige guder blevet fordømt til at fylde vand i et kar med afløb uden prop. Ligesom Sisyfos må danaiderne altså beskæftige sig med noget, som er nyttesløst og endeløst. Noget af det værste, de gamle grækere kunne forestille sig.
 
File: John William Waterhouse (1849-1917)  - Danaides 1906  – Wikimedia commons
 
Billedet kan fortolkes sålunde:
 
Karret = Samfundsøkonomien
Danaiderne = Befolkningen*
Krukkerne = Produktionsmidlerne / arbejdspladserne 
Vandet i brøndene = Råvarerne
Vandpåfyldningen  = Arbejdet
Vandstanden i karret = Velstanden i samfundet
Luften i karret = Samfundets fattigdom 
Vandtabet gennem afløbet  = Samfundets spild
Afløbets størrelse = Spildets omfang
 
Ved at anskueliggøre arbejdsmarkedet og økonomien på denne måde kan man hjælpe nationaløkonomerne og politikerne med at kende forskel på + og -. Nationalregnskaberne vil nærme sig et realistisk resultat, når man har for øje, at alt, hvad der fosser ud gennem afløbet i karrets bund, skal noteres på minussiden i samfundets store årsopgørelser. Ved at sammentælle de to kolonner og trække - fra + finder man slutfacit, der fortæller, hvor godt et år det har været. Er vandstanden steget? Hvad har vi fået ud af anstrengelserne?
 
Man kunne selvfølgelig indvende, at det kun er den arbejdende befolkning, der kan opfattes som danaider. Men dels er der ikke krukker nok til alle, dels tvinges nutidens arbejdsløse i aktivering, "nyttejob" eller lignende, dels rammes arbejdsløse, børn og pensionister i mindst lige så høj grad som arbejdende af samfundets spild og fattigdom.
 


File:Roulette casino.JPG - Wikimebia Commons

 

File:Squirrel posing.jpg - Wikimedia Commons


File:1926 danish 25 øre coin.png - Wikimedia Commons