Menu


File:Earthrise over Compton crater -LRO full res.jpg - Wikimedia Commons

Om Runding.dk

Hvad i alverden er meningen med runding?

På Runding.dk får du indblik i min egen, idémæssige landhandel. Noget yderst sjældent i vore ensrettede dage, hvor uddannelse og specialisering fremhæves som det eneste saliggørende. Fint nok, folk bliver hver især knalddygtige på deres særlige fagområde! Men hvad hvis nu verden fungerer på tværs af alverdens fagområder? 

Så hvornår hører man egentlig om det modsatte af en fagmand? Denne sjældne type kaldes generalist eller polyhistor, eller med et mindre pænt ordvalg: En halvstuderet røver! 

Verden trænger til runding
Netop fordi verden er så propfuld at specialister, bliver den opsplittet og kommer til at mangle dem, der kunne knytte de mange forskellige tråde sammen til en større holistisk indsigt: Hvem er vi, hvad er meningen med det hele, hvor vil vi hen, hvordan redder vi verden?

Slige store spørgsmål har jeg ganske ubevist beskæftiget mig med i mange år, og uden at kunne fremvise papir på det tør jeg vist godt kalde mig holistisk opfinder og forfatter. Samtidig med at jeg nok er lidt af en:  

Skør kugle? 
Må blankt indrømme, at min hu står til runde, måske rundtossede tanker. Hvor runde og hvor tossede de er, overlader jeg til rundings læsere at afgøre. For undertegnede er det i hvert fald herligt at have en hjemmeside, der kan opsuge mange af de indfald, der løbende er kommet til mig i tidens løb. Og som jeg tror kan interessere eller more andre.

Det er min lod at have hovedet boblende fuldt af indfald om snart det ene, snart det andet. Og hvad der forekommer mig lovende, popper op igen og igen, indtil jeg har formuleret sagen i en for mig at se brugbar form. Desuden er jeg født nysgerrig og vil gerne vide lidt om meget i stedet for meget om lidt. Så da jeg som ung skulle vælge uddannelse, kunne jeg ikke bestemme mig, før det gik op for mig, at et bibliotek er et skatkammer om alting Og så gik jeg hen og blev bibliotekar – så var jeg da noget (Gnags). 

Ganske vist viste det sig, at jeg var en hund i et spil kegler i bibliotekernes verden af orden og lånere, men jeg følte nu alligevel, at jeg havde valgt rigtigt: Her fandtes nøglen til at vide lidt om alt muligt. Og måske havde jeg en særlig evne til at knytte mange tråde sammen og sammenvæve meningsfyldte billeder, Noget der kan få mig i selvsving, ikke mindst nu hvor internettet supplerer bibliotekerne på overdådig vis. Og hvor man kan få sig sin helt, egen hjemmeside!

Taksigelser
Jeg er skaberen af 1. udgave af runding.dk, Thomas Jensen, dybt taknemmelig for hans store, kreative værk, som overgik mine vildeste forventninger. Let og ubesværet opfattede han mine idéer, og arrangerede og udformede dem, så de passer fint ind på runding.dk. Ikke sært at Thomas gik hen og blev professionel udi hjemmesidernes nye kunstart. 

Siden da er der gået over et årti, og hjemmesidernes verden har forandret sig til ukendelighed. Nu skal der tages hensyn til computere i lommeformat, søgeoptimering osv - i højere grad end det kunstneriske indtryk. Samtidig er hjemmesideprogrammerne blevet så brugervenlige, at selv undertegnede så nogenlunde kan finde ud af at fylde nyt på, og det var der efterhånden behov for. Når man er en sær snegl med livlig fantasi, støder der hele tiden nye rundinger til.
     
Heldigvis har jeg i Michael Bohn fundet en jordnær vismand udi hjemmesidebrygning. Han har på egen hånd brygget en hel perlerække af egne hjemmesider om spændende sager som verdenshandel, byportaler og verdens sværeste disciplin: Fremtidsforskning. Og på trods af at fremtiden altid går hurtigere, end man forestiller sig, har han nu i en mindre årrække udvist enestående tålmodighed med sneglens langsomme fremskridt. Uden ham havde den nye version af runding aldrig set dagens lys, så 1000 tak også til ham!   

Runding som inspirationskilde
Til mine ærede læsere vil jeg sige, at alle idéer og opfindelser står til fri afbenyttelse. Det skulle glæde mig overvættes, om nogen inspireres til at udvikle en kunstig komave, som kan producere økofoder og økoføde udfra de skove, som naturen lader gro, når blot vi giver den lov. Eller stifter et Naturparti eller virkeliggør min ønskedrøm om et økonomisk kredsløb, der producerer rigdom uden arbejde og gør arbejde til et frivilligt valg - uden spild og forurening. Fremtiden bliver, hvad vi gør den til - hvorfor ikke gøre den langt rundere end nutiden?  

De runde tankeformer er jo langt fredeligere og rummeligere end de kantede, vinkelrette, intolerante ideologier, der har hærget verden i årtusinder. Så fortsæt trygt din rundtur rundt på rundings hjemmeside. Hele runding er jo bare en hyldest til naturens gode rundinger, fra makro- til mikrokosmos.

Runding som udstillingsvindue
Min egen mening med Runding.dk er således at skabe et udstillingsvindue for min sprælske tankevirksomhed. Her kan jeg gemme alle de af mine ideer og skriverier, der forekommer mig bevaringsværdige. Samtidig kan andre lade sig underholde og more sig over mine forskellige påhit og raptusser - eller blive inspireret til at realisere en af mine idéer ude i den virkelige verden. Endelig udgør Runding.dk et udstillingsvindue for mit forfatterskab og de bøger, der enten kan lånes eller købes. – Rigtig god læselyst og velkommen til Runding.dk, i ny og næ med yderligere nyt fra Opfinns Gemyt!


File:Billiards balls color.jpg - Wikimedia Commons 


File:Saturn false color Voyager-1.jpg - Wikimedia Commons

 

 


File:Celestia sun.jpg - Wikimedia Commons


File:Supermoon 02-18-2019.jpg - Wikimedia Commons


 


File:Copse snail (Arianta arbustorum).jpg - Wikimedia Commons

File:Tortoise-Hatchling.jpg - Wikimedia Commons

File:The Earth seen from Apollo 17.jpg - Wikimedia Commons

Links

Kun lige påbegyndt, mange links og runde visioner vinker tillokkende, her foreløbig kun et næsten tilfældigt udpluk:

Bæredygtighed

https://mec-ht.dk/

https://permakultur-danmark.dk/da/tidsskrift-om-permakultur/

https://positivenyheder.dk/

https://www.vildmedvilje.dk/

Selvforsyning 

http://selvforsyning.dk/wordpress

https://www.localfutures.org/local-is-our-future/ 

Basisindkomst

https://basisindkomst.dk/

https://basicincome.org/

Helse  

www.sundhedsguiden.dk/da/temaer ...

Fortid

http://www.archaeology.dk/8878/Ark%C3%A6ologisk%20Forum

https://www.skalk.dk/

https://forlagetorbis.dk/da/tidsskriftet-sfinx/om-sfinx

http://verdenshandel.dk/

Fremtid

https://www.fremtidsforskning.dk/

www.fremtidsanalyse.dk

Astronomi

https://astronomisk.dk/foreningen/kvant-tidsskrift-for-fysik-og-astronomi/

https://astronomynow.com/

https://astronomy.com/

Naturvidenskab

https://illvid.dk/

http://videnskab.dk/

Forlag

https://www.gyldendal.dk/

http://hovedland.dk/forside/

https://da-dk.facebook.com/pages/category/Publisher/L%C3%B8fbergs-Forlag-140815396460/

https://www.saxo.com/dk

  File:Montgolfier brothers flight.jpg Wikimedia Commons

File:Egg-xagon1.jpg - Wikimedia Commons


File:Football Pallo valmiina-cropped.jpg - Wikimedia Commons

File:Yawning Infant, August 2018.jpg - Wikimedia Commons


File:Japanese - Brush Rest in the Form of Boys with a Snowball - Walters 49917.jpg - Wikimedia Commons


File:Bébé Phoque de Weddell - Baby Weddell Seal.jpg - Wikimedia Commons


 File:Diamond ring ESA390166.jpg - Wikimedia Commons