Menu


File:Aryballos owl Louvre CA1737.jpg - Wikimedia Commons

Alderdommedag - fup eller fakta?

Uddrag af uudgivet artikel af undertegnede

File:Elderly people.JPG - Wikimedia Commons


Vi nærmer os "alderdommedag!" Hin skæbnesvangre dag, hvor pensionisterne er så talrige i forhold til den arbejdende befolkning, at denne segner under byrden. Tidligere har demograferne nøjedes med at tale om "pensionistbomben," men nu har Paul Wallace sat triumf på med sin profetiske bog: "Alderdommedag!" 

Baggrunden for en sådan skrækvision er den ufrugtbare hverdag: Kvinderne har i årtier haft for travlt til at få tilstrækkeligt med børn, og samtidig lever flere af begge køn længere og begynder tidligere at nyde deres otium. Derfor hævdes det, at det vil betyde dommedag for velfærdssamfundet, når en stadig skrumpende arbejdsstyrke skal forsørge en stadig voksende pensionistpukkel. 

Dommedagsprofetier tages ofte med et skuldertræk af oplyste mennesker. De kan jo henvise til adskillige, der bevisligt har været en fis i en hornlygte. Men mærkeligt nok tages denne såre alvorligt af en mængde oplyste politikere, økonomer og vismænd, også i Danmark. Men heldigvis har samme mennesker mulighed for at gribe ind, og det gør de da også meget gerne. 

Deres bedste bud går ud på at få flere til at arbejde mere. Fx kan man jo hæve pensionsalderen og forlænge arbejdsugerne. Eller malke arbejdskraft ud af lande, hvor kvinderne endnu har tid til at få børn. Der nævnes tal på 300 millioner indvandrende "fremmedarbejdere" til EU. (Hvordan det siden skal gå, når også disse "fødedygtige" kvinder trapper ned, er der ingen, der tør spå om.)

Men jeg synes nu, det er synd, at de oplyste mennesker tilsyneladende ikke bemærker, i hvor høj grad det moderne samfund på samme tid frådser og ødsler med arbejdskraft. Overalt i hverdagen myldrer det med hårdtarbejdende mennesker, der arbejder faretruende hårdt, fordi de skal. Mens en stor del af den anden halvdel af befolkningen slet ikke må arbejde. Mange er simpelthen for gamle, ifølge dåbsattesten, men hvis helbredet og lysten er til det, kunne man da ikke sagtens tillade folk at arbejde videre efter de 67? Hvorfor denne aldersracisme? 

Den tvungne pensionering er blot ét eksempel på, hvordan velfærdssamfundet ødsler med arbejdskraft, endda på en nærmest senil facon. Og selv om jeg ikke tør kalde mig vismand, kan jeg ikke dy mig for at foreslå nogle løsninger, der for mig at se temmelig smertefrit vil afværge den truende alderdommedag: ....


File:Roulette casino.JPG - Wikimebia Commons

 

File:Squirrel posing.jpg - Wikimedia Commons


File:1926 danish 25 øre coin.png - Wikimedia Commons