Menu


File:Aryballos owl Louvre CA1737.jpg - Wikimedia Commons

Hvad med affaldsvarmen?

Alt iberegnet? - Et lille, bekymret spørgsmål af undertegnede

File:BLJ 5 Thor i Marielund.JPG - Wikimedia Commons

I takt med stigende globale temperaturer, afsmeltning ved polerne og gletsjerne, hidsigere orkaner oma. bliver drivhuseffekten en stadig varmere kartoffel. Og jeg deler naturligvis denne bekymring for miljøet og havenes vandstand; men efter at en mistanke en dag slog ned i mig, er der kommet en yderligere bekymring til.

Spørgsmålet er: 
 Hvad med alle disse moderne menneskelige aktiviteter? Hvor megen varme tilfører alle disse motorer og maskiner og alt dette kølevand og rumopvarmning af jorden og atmosfæren? Hvor stort er mon affaldsvarmens bidrag til den globale opvarmning, sammenlignet med drivhuseffektens? 
 Man kan sige, at den enkelte borger og den enkelte virksomheds bidrag er minimale. Men det drejer sig om rigtig mange bække små, og hvor stor bliver åen?

 Affaldsvarmen (som jeg kalder den for at holde begrebet adskilt fra spildvarme, der vist mere opfattes som noget afgrænset og lokalt) kommer fra forskellige hovedkilder:
  • Motorer og maskiner, i biler, tog, fly, kraftværker, fabrikker og køkkener.
  • Tekniske apparater som fjernsyn, computere og vaskemaskiner.
  • Målrettet varmeproduktion, ved affaldsforbrænding og fjernvarme samt i talløse små hjem og offentlige rum.
  • Målrettet kuldeproduktion som i køleskabe og airconditionanlæg, tilfører sjovt nok også omgivelserne en nettovarme.
  • Friktion, alle disse hurtige transportmidler må også bidrage til den globale opvarmning, til lands, til vands og i luften.
  • Krigsførelse og oprustning, udover forstærket motoraktivitet sprænges der også varmeproducerende bomber.
Det bekymrede spørgsmål lyder altså: Hvad bliver det til i alt? 
 
Og så et lille tillægsspørgsmål: I takt med atmosfærens stigende indhold af drivhusgasser må virkningen af affaldsvarmen forstærkes. Drivhuseffekten tilbageholder jo netop varmen ved jorden, uanset om den kommer fra solen eller min bil. Altså må 1 liter afbrændt kul "varme mere" i 2020 end i 1789? - Men det er sikkert et (endnu) vanskeligere spørgsmål….
 

0   0   0


File:Roulette casino.JPG - Wikimebia Commons

 

File:Squirrel posing.jpg - Wikimedia Commons


File:1926 danish 25 øre coin.png - Wikimedia Commons