Menu


File:Aryballos owl Louvre CA1737.jpg - Wikimedia Commons

Samfundets engle

Uddrag af uudgivet essay af undertegnede

File:William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - Song of the Angels (1881).jpg - Wikimedia Commons

Er engle en truet art? Det hævder Malcolm Godwin i sin skønne og tankevækkende bog: "Engle. En truet art." Men hvad, man hører jo dagligt om truede arter. Og med hensyn til netop arten engle, så findes den vel overhovedet ikke? Hvem skulle vel være tosset nok til at frygte en ikke-eksisterende arts uddøen? Jeg er!
 
Pludselig fandt jeg mig omgivet af engle. De var godt nok ikke fjedrede og bevingede, men optrådte forklædte som ganske almindelige mennesker; og hvem skulle vel have troet, at engle kunne skjule sig så snedigt! - Helt uhyggeligt blev det, da jeg fik øje på mig selv i spejlet og mente også der at se en lille, forklædt engel? - Men denne indbildske mistanke har jeg af al magt fortrængt. 
 Stadigvæk ser jeg engle alle vegne. På gaderne og inde i husene farer de omkring og gør uegennyttige gerninger. Det er på samme tid en opløftende og en foruroligende opdagelse; thi eftersom de findes, kan de godt være i fare! Og det forekommer mig, Godwin har ret: Englene er truet. 
 Engle har på en eller anden måde brudt naturens love. I strid med tyngdekraften og med alt for små vinger i forhold til vægten holder de sig svævende. Dette må også gælde alle de engle, der har camoufleret sig som helt almindelige mennesker. Åndeligt set har de hævet sig over de uskrevne love, der ellers har været gældende for alle andre levende væsener igennem resten af jordens historie. Men hvor længe formår arten engle at trodse naturlovene? .....
 


File:Roulette casino.JPG - Wikimebia Commons

 

File:Squirrel posing.jpg - Wikimedia Commons


File:1926 danish 25 øre coin.png - Wikimedia Commons