Menu

 

  

File:Rökstenen 1.JPG - Wikimedia Commons

Naturtro

Gavn & Glæde

Bogen Naturtro handler om at tro på det naturligste af verden, nemlig naturen selv – også når den optræder i vor medfødte menneskeskikkelse: 

Thi vi mennesker er fra fødslen af lige så naturlige som egern og egetræer!
Og vore kæmpehjerner, de udgør deres egen lille biosfæren! Ligesom kloden myldrer de af liv - men ak, ligesom hele biosfæren er under hårdt pres, således er det også gået vore sjæle, der stresses på alle ledder og kanter.

Der mangler derfor noget overmåde vigtigt i den globale landsby! Skal det hele ikke ende i et kæmpende kaos, bliver vi nødt til at finde et fælles grundlag, og hvad andet kan der blive tale om end naturen? Kun den er vores allesammens ophav og overlevelsesgrundlag, uanset om vi ellers er kristne, muslimer, buddhister, hinduer, jøder, taoister, ateister, liberalister eller socialister.

Den manglende naturerkendelse omfatter også os selv hver især. Alle mulige sindslidelser bærer fine navne, hvorimod vor medfødte sundhed er navnløs?? Hvad om vi simpelthen kaldte sindssundhed faunisme? Døbt efter det romerske naturgudepar Fauna & Faunus, hvoraf Fauna allerede har lagt navn til hele dyreverdenen! 

Fauna & Faunus repræsenterer begge køn og udøver en urkraft, der bunder i selvsympati. 

Hvad så med ”alle de andre”? Sympati retter sig hos avancerede væsener som mennesker glad og gerne udad mod mange andre, fra egne børn til hvaler kloden rundt. Hvad kalder vi den da? Altruisme, og jo mere af denne godhedens urkraft, desto bedre! 

Hvad så med lysten? Denne urdrift skal naturligvis på faunisk vis have love til at drive værket i symbiose med sympatien.

At frede vor indre natur indebærer ikke ”farvel til civilisationen”. Tænk fx på Mozart som et lysende eksempel på, at kultur & natur udmærket kan gå i spænd og frembringe udødelige synteser mellem sympati & lyst.

En sådan naturtro rummer flere muligheder: Den kan både bruges som en samlende ideologi - og som det enkelte menneskes indre naturvejleder! Dermed kunne der komme yderligere gang i en verdensomspændende naturliggørelse.

En indlysende vej til naturliggørelse består i, at vi freder vor egen, indre, sunde, medfødte natur. Lykkes en sådan indre naturfredning, kan det blive til umådelig gavn og glæde, såvel for den enkelte som for samfundet som helhed. Ja, en sådan naturfredning kan i sidste instans vise sig at være vejen til global bæredygtighed og verdensfred.

Naturtro må opfattes som en moderne mytologi, en mellemting mellem tro og naturvidenskab. En idé om at tage parti for naturen, også når den optræder i vor egen menneskeskikkelse. I denne bog finder du et overflødighedshorn af naturtro inspiration.

Naturtro er blevet overset af de store, men her et par klip fra de små:
 
”Midt i en mørk tid fremkaldte læsning af Gemynthes bog en spontan glæde og tro på at der heldigvis findes meget stærkere helende kræfter i vores natur til at modvirke de destruktive træk og kræfter, som alle i øjeblikket fokuserer på.” Erik Christensen, Modkraft, 31/12-2015.
 
”Jeg er vild med den bog og ville ønske, alle kunne få et eksemplar!” Ingelise Hallengren, Nyt Aspekt, april 2016. 
 
Naturtro kan bl.a. fås her:
 
O O O
 


File:Soap Bubble - foliage background - iridescent colours - Traquair 040801.jpg - Wikimedia Commons