Runding.dk

Solkuffert / Mikrovindmølle


Finn Gemynthe Madsen

Forslag til virksomhedskoncept omkring varme- og el-produktion vha. små, handy, billige anlæg. Virksomheden kunne f.eks. hedde:

MiniEnergi (y), Ministrøm, Fotona el. a.
Begrundelser:
  • Større vedvarende energianlæg er dyre og prisen holder mange tilbage.
  • Tilbagebetalingstiden tit så lang, at forrentningen er svær at sælge.
  • Det kan være svært eller umuligt at opnå tilladelse til at opsætte større anlæg, som f.eks. en vindmølle i en parcelhushave.


Produkter:

Suncatcher - Varmt vand fra solen. Findes, forhandles af Niels Lyck.


 
 


Mine forslag til nye produkter i samme regi:

Solkuffert
Varmt vand fra solen via et endnu mindre anlæg. I princippet blot en kuffert med tilhørende stativ. Både kuffertens låg og bund kan fyldes med vand, i alt f.eks. 50 liter. Opvarmningen af vandet sker på traditionel vis ved, at solen opheder de yderste lag inde i den opslåede kuffert. Lige under de yderste lag findes reservoiret. Solkufferten rummer således både solfanger og tank.
Vandpåfyldning kan ske vha. en vandslange med simple fittings. Holdes vandet under vandværkstryk, også i kufferten, kan det ledes hen til brug uden om det eksisterende vandledningsnet.
Installation kan gøres "do it yourself." En slange kan føres ind gennem et vindue til f.eks. bruser og være monteret direkte på bruseren. Eller slangen kan simpelthen puttes i en håndvask eller opvaskebalje.
Stativet kan udformes på mange måder, lige fra et simpelt, staffeliagtigt stativ til en "solvogn" på hjul og med glidende justeringsmuligheder, således at kufferten kan drejes i den bedste vinkel mod solen.
Fordele: Billig og ukompliceret teknologi. Nem transport, oplagring, påfyldning og aftapning. Sjovt og miljøvenligt "legetøj" for "farmand." Formentlig fornuftig økonomi i form af kort tilbagebetalingstid.
Anvendelse: Brugsvand til opvask og badning, også f.eks. til opvarmning af børnebassiner. Eller som radiator til kolde aftener & nætter. Kufferten afkobles ledningsnettet og transporteres hen, hvor man har brug for den. Når kufferten åbnes i en position, (2-3 kroge/bærestænger kan holde kufferten åben i en selvvalgt position) kan varmen stille og roligt diffundere ud i rummet.
Brugssteder: Gårde, villaer, sommerhuse, kolonihavehuse, altaner og både. Virksomheder med miljøvenlig profil. Skoler. Solvarmeproducenter eller -leverandører, som en transportabel demonstrationsmodel. I ulande, hvor solkufferten kan bruges til (op)vask og badning. I polaregne, hvor man om sommeren har solskin næsten døgnet rundt, og hvor solkuffert & solvogn kan drejes i de ønskede retninger, evt. vha. en drejeskive og elektronik.

Solcellekuffert
Samme kuffertprincip, men kuffertens bund og låg er beklædt med solceller. Kufferten kan blive smal, let og præsentabel. Et tilhørende stativ er knap så nødvendigt, men kan selvfølgelig gøre god fyldest.
Anvendelse: El til belysning & apparater. Evt. med supplerende udstyr såsom akkumulator/batteri, således at der også er strøm om natten. Kan i princippet også bruges, selv om man har velfungerende elforsyning; f.eks. ved at man opretter sit eget ledningsnet direkte til lamper, bærbar PC el. lign.
Brugssteder: De samme som ovenfor nævnt.

Mikrovindmøller
Hvis jeg var lidt handy, havde jeg for længst ombygget en lille bordpropel, så den i stedet for at bruge strøm, producerede ditto. Og når den efterhånden var optimeret, så den snurrede lystigt og lavede al den strøm, man kan håbe at få ud af så lille et vingefang, kunne jeg for den sags skyld opsætte 10 af slagsen rundt om i haven eller på tagryggen. Småt er smukt, også på hustage. Når man må have vejrhaner deroppe, kan ingen vel heller gø ad de endnu mindre mikrovindmøller.
Fordele: Mange bække små, gør en stor å. Et antal mikrovindmøller må kunne producere lige så megen strøm som en stor. Formentlig fornuftig økonomi i form af kort tilbagebetalingstid.
Anvendelse: El til belysning & apparater. Evt. med supplerende udstyr såsom akkumulator/batteri, således at der også er strøm om natten. Kan i princippet også bruges, selv om man har velfungerende elforsyning; enten ved at man opretter eget ledningsnet direkte til lamper, bærbar PC el. lign., eller ved at inputtet fra mikrovindmøllerne tilføres elnettet direkte og får elmåleren til at snurre ganske langsomt eller sågar baglæns; på samme måde som store vindmøller sparer deres ejere for mange udgifter eller ligefrem tjener penge til huse. Det skulle ikke undre mig om 10 vindmøller på taget kan dække en almindelig, sparsommelig families forbrug.
Brugssteder: Gårde, villaer, sommerhuse, kolonihavehuse, altaner og både. Virksomheder med miljøvenlig profil. Skoler. Solvarmeproducenter eller -leverandører, som en transportabel demonstrationsmodel. I ulande, hvor der er langt til nærmeste strømkilde.