Runding.dk

Lydsvage Redskaber Søges


Finn Gemynthe Madsen

Det bliver værre og værre! Stille og roligt tilføres der mere og mere larmende maskinel, både ude og hjemme. I min bolig skulle der egentlig have været kronisk gang i et susende udsugningsanlæg, men heldigvis fandt jeg hurtigt afbryderknappen og har nu klaret mig fint i 13 år vha. gammeldags lydløs udluftning.
Men så er der al den støj, man ikke selv er herre over. Er man så heldig at bo langt fra trafikstøj, kan man optimistisk lægge sig ud for at nyde sommersolen. Er der end stille i begyndelsen, varer det ikke længe, førend en eller anden starter et eller andet djævelsk monstrum: En motoriseret plæneklipper, en kanttrimmer eller en hækkeklipper. Er det ikke det ene, så er det det andet. Motorsave griber om sig i takt med, at flere og flere fyrer med brænde og fælder træer. Enhver haveejer med respekt for sig selv har snart en sådan krabat, som overdøver alt andet og selvfølgelig skal luftes i det fine vejr.
Så kan man søge ud i skovens dybe stille ro. Men lur mig om ikke skovarbejderne allerede har gang i deres megamotorsave. Måske i den modsatte ende af skoven, men den infernalske larmen er langtrækkende. Man kan føle sig hensat til kridttiden, hvor skovene sikkert gjaldede af kampe mellem brølende Tyrannosaurusser og Triceratopser.
Om motorsave ved vi desuden at de tunge og farlige redskaber. Der påbydes høreværn, beskyttelsesbriller og sikkerhedssko, og dog sker der ofte ulykker. Hvortil kommer skader som skovarbejdernes "hvide fingre" forårsaget af savenes rystelser.


 
 


Tiden er støjplaget, tiden kalder på lyddæmpende opfindelser.

Hvad med at inddrage laserteknologien? I industrien bruges allerede lydløse lasersave; det må være muligt at opfinde transportable modeller til skovbrug og havebrug.
En trælaser kan oven i købet gøres "intelligent," således at den programmeres til kun at save det nødvendige og til at standse, hvis et fremmedlegeme kommer i vejen.
En træfældningslaser kan bestå af to dele, en emissionsdel og en skærm. Fra emissionsdelen affyres laseren, mens skærmen, der er lavet af en slags lasertolerantmetal eller keramik, anbringes på modsatte side af stammen. Således undgås det, at vildfarne laserstråler rammer utilsigtede mål. Og laseren arbejder sig således gennem stammen med et fint og lydløst snit, i den overvejende vandrette vinkel skovarbejderne måtte ønske aht. faldretningen.
Deres arbejde består fra nu af at anbringe og betjene laseren på rette vis, og de kan stå med armene over kors og nyde fuglesangen, mens laseren borer sig igennem træet.
Når stammer og grene skal skæres i mindre stykker, kan laseren monteres og drejes anderledes, således at den kan save lodret. Det kan også være at man da benytter en dertil indrettet opskæringslaser. Men i alle tilfælde med sikkerhedsskærmen bag, laseren skal ikke kunne startes uden at skærmen er på plads.

Forhåbentlig kan trælaseren efterhånden komme ned i en pris,
således at også haveejere kan være med.

Og nu vi er i gang med lyddæmpningen, hvorfor så ikke anvende et lignende princip til plæneklippere og kanttrimmere. Laseren behøver ikke at være ret kraftig for at skære sig igennem græsstrå, let og elegant. Uanset om det er vådt eller tørt. Laserplæneklipperen kan ligne en "flymo" eller en elektrisk havetraktor med "skørter" hele vejen rundt. På indersiden i klippehøjde sidder "laserkanonen," overfor modtageren.
Kanttrimmeren er indrettet på lignende vis. En firkant som havejeren flytter fra sted til sted, og efter hvert flyt er kanten trimmet.

Forhåbentlig vil haveejeren nyde at udføre lydløst havearbejde.
Hans naboer vil med garanti elske ham for det....