Runding.dk

Didriks dyd

’Den der sover synder ikke’

Finder du i bogen "Velfærd på vildspor"

Novelle af Finn Gemynthe Madsen

Om "velfærd på vildspor"
Den moderne danske velfærdsstat forbindes normalt med materiel tryghed, lighed og frihed. I de senere år er disse grundlæggende værdier imidlertid blevet sat på en hård prøve som følge af en række restriktive love og en helt ny praksis på det sociale område. Særligt udsatte grupper i samfundet er i stigende grad blevet marginaliseret, herunder frataget helt basale frihedsrettigheder og i mange tilfælde også den grundlæggende økonomiske tryghed.
Denne antologis forfattere forsøger ud fra vidt forskellige synsvinkler at blotlægge årsager til velfærdens vildveje, og de kommer med en række bud på, hvordan vi måske kan genfinde og bygge videre på velfærdssamfundets værdier.
Flere af bogens forfattere peger på nødvendigheden af at udvide vort begreb om arbejde. At samfundet er mere end arbejdsmarkedet, og at økonomisk vækst ikke er samfundets eneste målsætning. Derfor må der skabes langt større frihed og fleksibilitet mellem de forskellige sektorer i samfundet ved ar alle sikres en grundtryghed.


 
 

Om "Didriks dyd"
Alt efter temperament kan man anskue tilfældet Didrik som et eksistentielt problem af karat som Hamlets berømte »To be or not to be«. Et etisk problem a la Kierkegaards enten-eller. Eller blot en pudsig historie fra det virkelige liv. Men uanset hvor filosofisk eller nøgternt, man ser på verden, må man vist medgive, at Didrik langt fra er noget dusinmenneske.
For mig at se er det samfundsmæssige dilemma, han sætter på spidsen, det mest interessante ved ham. Og jeg vil søge at belyse Didriks dilemma så uvildigt som muligt i denne korte, selektive beretning om en mand, der på den ene side repræsenterer en utilpasset type, som der findes så mange af, og på den anden side et enestående tilfælde – og hvilket menneske gør egentlig ikke det?
Dilemmaet kan simplificeres til følgende små spørgsmål: Forspilder Didrik sit liv, eller opnår han på sin egen måde en høj livskvalitet? Er Didrik en belastning eller en gevinst for samfundet? Misbruger han retten til selv at vælge sin livsform? Er han på sin egen måde en frihedskæmper for denne ret? Afslører han sig selv eller samfundet gennem sit yndlingscitat: »Den der sover, synder ikke«?
[ Forside ] [ Om Runding ] [ Fra Skribenten ] [ Sidste Nyt ]
[ Kontakt ] [ Sitemap ] [ Links ]
[ Naturtro ] [ Homers Nordiske Rødder ] [ Rigdom uden arbejde ] [ Den fjerde verden ] [ Arbejdets nar ] [ Didriks dyd ] [ Lykkelige Lucifer ] [ Kattens... ]