Runding.dk

Arbejdets nar


Den dynamiske og succesrige underdirektør Svend Speil i firmaet Permafrost har alt, og alligevel skrider tilværelsen under ham. Hans underbevidsthed afslører ham gennem de drømme, han har om natten

Finn Gemynthe Madsen 1988

Forespørgsel

I begyndelsen af d.å. skete der en gådefuld forsvinden at en underdirektør i en større, indenlandsk produktions- virksomhed. Da manden ifølge alle udsagn var udmærk et tilfreds med sin tilværelse, har man hidtil frygtet en forbrydelse, men Den 11.6. d.å. modtog man i Arbejdsministeriet en anonym skrivelse, som meget vel kan vise sig at indeholde væsentlige spor. Originalskrivelsen er følgelig overdraget kriminalpolitiets afdeling for forsvundne personer.
Eftersom skrivelsen af ukendte årsager var stilet til ministeren personligt, opbevarer man her i ministeriet vedlagte kopi. Imidlertid har ministeren ikke tid til at gennemgå skrivelsen, og da ministeriet ikke besidder nogen arkiveringsgruppe for en skrivelse at denne specielle karakter og ikke ser praktiske anvendelsesmuligheder for samme, tillader man sig herved at forespørge rette vedkommende, om der skal oprettes en ny arkiveringsgruppe specielt for nævnte skrivelse eller om kassation kan tillades.
P. m. v.
Grethe Oldberg


Læs anmeldelser af bogen "Arbejdets nar"


 
 

Finn Gemynthes debutroman handler om Svend Speil, som midt i sin tilsyneladende succesrige forretningskarriere bliver mere og mere forstyrret af sine drømme. Spejlet spiller en væsentlig rolle, menneskets billede af sig selv. Og det er ikke tilfældigt, at arbejdspladsens produkt er dybfrysere og at firmaet hedder Pérmafrost, dette fabriksslot som vi hver arbejdsdags morgen far at se gennem vind- spejlet i Svends bil, snart i sol, snart hyllet i tåger. Det er ganske smukt, rent og tryghedsindgivende i fortællingens begyndelse, så kommer det til at ligne en pyramide, - en. »firkantetpyramide« - en sarkofag, en dybfryser.
Fjernsynet er fortællingens andet spejl, ofte optakt til nattens drømme, og drømmen det tredje. Forbindelsesleddet er en original der kalder sig opfinder hans navn er Nissen, og han har henvendt sig til Svend på kontoret med opfindelsen af en kompressor der kan holde mindst lige så længe som resten af dybfryseren. Svend arkiverer opfindelsen i nederste skuffe, men Nissen dukker op ingen i fjernsynet, hvor han ævler om en ny og endnu mere epokegørende opfindelse, der skulle redde miljøet og afskaffe alt arbejde, så mennesket endelig bliver frit.! I Svends drømme er Nissen narren, narren der har adgang til Svends underbevidsthed, som fostrer hans drømme og til sidst får drøm og virkelighed til at smelte sammen, så en beslutning bliver truffet.
Drøm og virkelighed supplerer hinanden på en så spændende måde, at det bliver en helhed, læseren ved næsten, hvordan Svend vil reagere i virkeligheden, for man kender jo nattens drømme, og mam undrer sig ikke efterhånden som spejlet med den ambitiøse underdirektør og hans perfekte familie begynder at slå revner.
[ Forside ] [ Om Runding ] [ Fra Skribenten ] [ Sidste Nyt ]
[ Kontakt ] [ Sitemap ] [ Links ]
[ Naturtro ] [ Homers Nordiske Rødder ] [ Rigdom uden arbejde ] [ Den fjerde verden ] [ Arbejdets nar ] [ Didriks dyd ] [ Lykkelige Lucifer ] [ Kattens... ]