Runding.dk

Bekymret spørgsmål fra mig:

Hvad med affaldsvarmen?


Finn Gemynthe Madsen

I takt med stigende globale temperaturer, afsmeltning ved polerne og gletsjerne, orkaner som Rita og Cathrina bliver drivhuseffekten et stadig varmere emne. Og jeg deler naturligvis denne bekymring for miljøet og havenes vandstand; men efter at en mistanke en dag slog ned i mig, er der kommet en yderligere bekymring til. Spørgsmålet er:
Hvad med alle disse moderne menneskelige aktiviteter? Hvor megen varme tilfører alle disse motorer og maskiner og alt dette kølevand og rumopvarmning jorden og atmosfæren? Hvor stort er mon affaldsvarmens bidrag til den globale opvarmning, sammenlignet med drivhuseffektens?
Man kan sige, at den enkelte borger og den enkelte virksomheds bidrag er minimale. Men det drejer sig om rigtig mange bække små, og hvor stor bliver åen?

Affaldsvarmen (som jeg kalder den for at holde begrebet adskilt fra spildvarme, der vist mere opfattes som noget afgrænset og lokalt) kommer fra forskellige hovedkilder:
  • Motorer, i biler, fly, kraftværker, fabrikker og køkkener.
  • Tekniske apparater som fjernsyn, computere og vaskemaskiner.
  • Målrettet varmeproduktion, ved affaldsforbrænding og fjernvarme samt i talløse små hjem og offentlige rum.
  • Målrettet kuldeproduktion som i køleskabe og airconditionanlæg tilfører sjovt nok også omgivelserne en nettovarme.
  • Krigsførelse, udover forstærket motoraktivitet sprænges der også varmeproducerende bomber.
  • Friktion, alle disse hurtige transportmidler må også bidrage til den globale opvarmning, til lands, til vands og i luften.

Det bekymrede spørgsmål er altså: Hvad bliver det til i alt?
Og så et lille tillægsspørgsmål: I takt med atmosfærens stigende indhold af drivhusgasser må virkningen af affaldsvarmen forstærkes. Drivhuseffekten tilbageholder jo netop varmen ved jorden, uanset om den kommer fra solen eller min bil. Altså må 1 liter afbrændt benzin "varme mere" i 2005 end i 1905. - Men det er sikkert et (endnu) vanskeligere spørgsmål….